Caroline har ordet!

Ett kryss på mig är ett kryss för barnens skull!KMIB 0915 Flyer Strövelstorp

 • Alla barn skall känna sig varmt välkomna till vår församlingsverksamhet.
 • Kyrkan mitt i byn vill vara bland våra församlingsbor mitt i byn, och då även utanför kyrkan.
 • Barnverksamheten skall vara kravlös utan traditionell undervisning/evangelisation.Barnen skall genom sin egen nyfikenhet beredas tillfälle att växa till i en genuin barnatro, där kyrkan ödmjukt visar vägen till barnens insikt om Svenska kyrkans värdegrund.
 • Varsam renovering av Strövelstorps kyrka, utan spektakulära omdaningar av ett unikt kyrkorum.

Anders Lindén har ordet!

KMIB 0915 Flyer Spannarp

VI VILL GÖRA NÅGOT FÖR ALLA

 • Kyrkan mitt i byn företräder alla, de högkyrkliga, kulturkristna och de medlemmar som bara betalar kyrkoavgift.
 • Vi ska ha en verksamhet i församlingen, men den måste återspegla behovet och vad våra medlemmar önskar.
 • Vi vill förändra , inte för förändringens skull utan när det behövs.VI vill göra saker för alla medlemmar och vi vill ha en våga prova mentalitet i församlingen..
 • Vi har lagt flera konstruktiva förslag som skulle lett till  en lägre kyrkoavgift; men i minoritet är man beroende av majoritetens välvilja, men man vill inte.

EN RÖST PÅ KYRKAN MITT I BYN ÄR EN  RÖST FÖR FÖRÄNDRING:
VI HAR IDEERNA! VI VILL OCH VI VÅGAR!!!

Några förslag från KMIB (som har blivit nedröstade)

 • 10% i sänkning av kostnadsmassan i budget för2012.
 • En samverkan och gemensam administration med andra församlingar. Samverkan med andra församlingar om gudtjänster, mm under den kalla årstiden. Värme och energibesparingar, församlingshem kan vara alternativ ex mellan jul och påsk.
 • Sänkta arvoden: halveras
 • Personal : verksamheten anpassas efter tillgång på personal . Planerad inhyrning av präster och kantorer bör undvikas. Kyrk – och gudtjänstvärdar övertar tillsammans med präst och kantor vaktmästarnas uppgifter, särskilt vid helggudstjänst.

Anders Lindén
Kyrkorådsledamot – Strövelstorps församling

Dagmar nr 1 har förtidsröstat i Starby!

Dagmar Nr1

Dagmar Nr1

Dagmar från Strövelstorp har med sina mer än 100 år av livserfarenhet gjort ett aktivt val i kyrkovalet 2013, genom att förtidsrösta i Starby i helgen.
Dagmar står som förstanamn i röstlängden i Strövelstorps församlings vallängd.

Gör som Dagmar!
Bli inte en del av soffliggarkollektivet,

utan gör som Dagmar. TA STÄLLNING!

Kyrkoavgiften för hög?

Brev om kyrkoavgiftÄr det OK att vi har bland Skånes högsta kyrkoavgifter? Vad kan vi förändra?

De senaste fyra året har ambitionen att sänka kyrkoavgiften var näst intill obefintlig från den styrande majoriteten.

Ska vi fortsätta att öka församlingens personalstyrka istället för att närma oss de övriga församlingarna? Ska vi titta över vårt fastighetsbestånd? Ska vi titta på energibesparande åtgärder?

Rösta vid köksbordet!

Notering

Du vet väl att du kan rösta hemma vid köksbordet.

Ring eller skicka ett sms med din adress till valnämndens ordf. Katarina Svensson 0708-52 52 99 så skickar församlingen ett brevröstningspaket
Alt. Ring expeditionen 042 – 20 70 19.

Brevröstningspaket inför kyrkovalet 0915 2013

Brevröstningspaket inför kyrkovalet 0915 2013